pakketprijzen

Juridisch advies en gerechtelijke procedures kosten nu eenmaal geld. Niet in alle gevallen kunnen wij op voorhand voorzien wat een procedure gaat kosten. Ons kantoor werkt tevens op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en dat heet “toevoeging”. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar: https://www.rechtsbijstand.nl/

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt hanteren wij een uurtarief. In sommige gevallen kunnen wij echter ook vaste prijzen met u afspreken. U kunt dan eenvoudig een pakket kiezen dat van toepassing is op uw situatie, zodat u op voorhand weet wat een procedure kost en wat u hiervoor van ons kunt verwachten.

PAKKETPRIJZEN ECHTSCHEIDING

Pakket I

*Kosten: € 950,- per persoon ex BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beëindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen.

Wat is inbegrepen?

✓ Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
✓ Drie gezamenlijke gesprekken
✓ Vaststellingsovereenkomst / Echtscheidingsovereenkomst
✓ Opvragen huwelijksakte
✓ Opstellen en indienen verzoekschrift bij de Rechtbank
✓ Aktes van berusting opstellen
✓ Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand
✓ Bevestiging inschrijving van gemeente aan partijen

Pakket II

*Kosten € 1.250,- per persoon ex BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beëindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen.

Wat is inbegrepen?

✓ Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
✓ Twee gezamenlijke gesprekken
✓ Echtscheidingsovereenkomst
✓ Ouderschapsplan
✓ 1 x Berekening kinderalimentatie inclusief uitgebreide uitleg
✓ 1 x Berekening partneralimentatie inclusief uitgebreide uitleg
✓ Opvragen huwelijksakte en geboorteaktes
✓ Opstellen en indienen verzoekschrift bij de Rechtbank
✓ Aktes van berusting opstellen
✓ Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand
✓ Bevestiging inschrijving van gemeente aan partijen

Pakket III

*Kosten € 1.500,- per persoon ex BTW.

Dit pakket is bestemd voor scheiding waar bij een ondernemer is betrokken met kinderen. Bij ondernemers dient meer vastgelegd te worden bij een boedelverdeling, alsmede zijn de alimentatieberekeningen omvangrijker.

Wat is inbegrepen?

✓ Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
✓ Drie gezamenlijke gesprekken
✓ Echtscheidingsovereenkomst
✓ Ouderschapsplan
✓ 1 x Berekening kinderalimentatie
✓ 1 x Berekening partneralimentatie
✓ Opvragen huwelijksakte en geboorteaktes
✓ Opstellen en indienen verzoekschrift bij de Rechtbank
✓ Aktes van berusting opstellen
✓ Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand
✓ Bevestiging inschrijving van gemeente aan partijen

PAKKETPRIJS ALIMENTATIEPROCEDURE

KINDERALIMENTATIE

*Kosten € 1.850 ex BTW

✓ Opvragen gegevens bij ex-partner
✓ Alimentatieberekening
✓ Opstellen verzoekschrift en indienen bij Rechtbank
✓ Doornemen verweerschrift van de wederpartij met cliënt
✓ Voorbereiden pleitnotities
✓ 1 x zitting bij de Rechtbank

PARTNERALIMENTATIE

*Kosten € 1.850 ex BTW

✓ Opvragen gegevens bij ex-partner
✓ Alimentatieberekening
✓ Opstellen verzoekschrift en indienen bij Rechtbank
✓ Doornemen verweerschrift van de wederpartij met cliënt
✓ Voorbereiden pleitnotities
✓ 1 x zitting bij de Rechtbank

KINDERALIMENTATIE EN PARTNERALIMENTATIE

*Kosten € 2.250,- ex BTW (in dit geval is er een uitgebreidere alimentatieberekening nodig)

✓ Opvragen gegevens bij ex-partner
✓ Alimentatieberekening
✓ Opstellen verzoekschrift en indienen bij Rechtbank
✓ Doornemen verweerschrift van de wederpartij met cliënt
✓ Voorbereiden pleitnotities
✓ 1 x zitting bij de Rechtbank

Wanneer in een alimentatieprocedure sprake is van een samengesteld gezin (nieuwe partners/nieuwe kinderen) dan is de berekening complexer en geldt er een toeslag van € 500,00 ex BTW.

* Bovenstaande prijzen zien op de advocaatkosten, uitgaande van een standaard verloop van uw zaak bij een  gerechtelijke procedure. Exclusief zijn dus bijvoorbeeld meerdere besprekingen met de advocaat, meerdere schriftelijke rondes in de gerechtelijke procedure en meerdere zittingen. Dit meerwerk zal dan separaat op basis van het uurtarief van € 230,- ex BTW in rekening worden gebracht.
Ook zijn exclusief andere kosten dan advocaatkosten, zoals griffierechten voor de rechtbank, deurwaarderskosten en kosten van een deskundige, alsmede exclusief de leges voor de huwelijksakte en geboorteaktes. Deze berekeningen zijn gebaseerd op partijen die in loondienst zijn dan wel een uitkering ontvangen. Voor ondernemers zijn uitgebreidere berekeningen nodig en dus meer werkzaamheden, zodat deze pakketprijzen dan niet gelden. U kunt hiervoor wel nadere afspraken maken op basis van uw situatie.

 

Indien de opdracht voortijdig wordt ingetrokken door de cliënt, dient afgerekend te worden op basis van het uurtarief. Extra werkzaamheden, buiten de werkzaamheden die vallen in de pakketprijs, zoals bijvoorbeeld extra zittingen, worden aanvullend in rekening gebracht op basis van het uurtarief.

Tevens is bovenstaande er op gebaseerd dat geen van beide partijen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien één van beide partijen daarvoor in aanmerking zou komen, zijn wij verplicht de cliënt daarop te wijzen. De partij die voor een toevoeging in aanmerking komt hoeft dan alleen een eigen bijdrage en een lager griffierecht te voldoen.

ARBEIDSRECHT

SALARIS

Deze pakketten zijn bedoeld voor een werknemer die geen of te weinig salaris heeft ontvangen.

Pakket I

advies over salaris
*Kosten: € 1.000- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies
✓ Bespreking advies (maximaal een half uur)

Pakket II

advies en onderhandelen over salaris
*Kosten: € 1.250,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies
✓ Bespreking advies (maximaal een half uur)
✓ Werkgever aanschrijven
✓ Onderhandelen (maximaal één uur)

Pakket III

loonvordering in gerechtelijke procedure
*Kosten: € 2.500,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies
✓ Bespreking advies en strategie (maximaal een half uur)
✓ Aanschrijven werkgever
✓ Dagvaarding opstellen en indienen
✓ Conclusie van antwoord (verweer) doornemen en bespreken
✓ Eén zitting bij de rechtbank
✓ Uitspraak van de rechter

ONTSLAG

Deze pakketten zijn bedoeld voor een werknemer die wordt geconfronteerd met een ontslag of een werkgever die een werknemer heeft ontslagen of overweegt dat te doen.

Pakket I

advies over ontslag
*Kosten: € 1.000,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies, inclusief berekening eventuele (ontslag)vergoeding
✓ Bespreking advies (maximaal een half uur)

Pakket II

advies en onderhandelen over beëindiging arbeidsovereenkomst
*Kosten: € 1.500,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies, inclusief berekening eventuele (ontslag)vergoeding
✓ Bespreking advies en strategie (maximaal een half uur)
✓ Aanschrijven wederpartij
✓ Onderhandelen (maximaal één uur)
✓ Opstellen/controleren beëindigingsovereenkomst

Pakket III

gerechtelijke ontslagprocedure
*Kosten: € 2.750,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies, inclusief berekening eventuele (ontslag)vergoeding
✓ Bespreking advies en strategie (maximaal een half uur)
✓ Aanschrijven wederpartij
✓ Dagvaarding of verzoekschrift opstellen en indienen
✓ Conclusie van antwoord of verweerschrift doornemen en bespreken
✓ Eén zitting bij de rechtbank
✓ Uitspraak van de rechter

CONTROLE OF OPSTELLEN ARBEIDSOVEREENKOMST

Deze pakketten zijn bedoeld voor een werknemer die bij een werkgever in dienst treedt of een werkgever die een werknemer in dienst neemt.

Pakket I

controle arbeidsovereenkomst en CAO
*Kosten: € 750,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies
✓ Bespreking advies (maximaal een half uur)

Pakket II

advies en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
*Kosten: € 1.000,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Schriftelijk advies
✓ Bespreking advies (maximaal een half uur)
✓ Werkgever aanschrijven
✓ Onderhandelen (maximaal één uur)

Pakket III

opstellen arbeidsovereenkomst
*Kosten: € 1.000,- ex BTW
Wat is inbegrepen?

✓ Intake (maximaal één uur)
✓ Inventarisatie van uw gegevens
✓ Opstellen arbeidsovereenkomst, met uitgebreide toelichting

*Bovenstaande prijzen zien op de advocaatkosten, uitgaande van een standaard verloop van uw zaak en eventuele gerechtelijke procedure. Exclusief zijn dus bijvoorbeeld meerdere besprekingen met de advocaat, meerdere schriftelijke rondes in de gerechtelijke procedure en meerdere zittingen. Ook zijn exclusief andere kosten dan advocaatkosten, zoals griffierechten voor de rechtbank, deurwaarderskosten en kosten van een deskundige.